Missie

De missie van ‘Dé Uitlaat’ is om ten behoeve van honden en overige huisdier- eigenaren zorg- en dienstverlening te organiseren met als doel zoveel mogelijk eigenaren te helpen bij het vervullen van de dagelijkse behoefte van hun huisdieren. Hierin wordt gestreefd naar:

  • Duidelijke en laagdrempelige communicatie waarbij toegewerkt wordt naar een vertrouwensband met zowel het huisdier als baasje;
  • Vergroten van kennis door het volgen van opleidingen en cursussen om deze vervolgens toe te passen in de praktijk;
  • Kleinschalige diensten leveren waarbij huisdier en baasje voorop staan.

Visie

Honden zijn echte roedeldieren en daarom is veel sociale interactie erg prettig en leerzaam voor ze. Bij ‘Dé Uitlaat’ staan we garant voor een zorgvuldige samenstelling van kleine roedels honden. De eigenheid van uw hond staat hierbij voorop. Hieronder een opsomming van de kernwaardes van ‘Dé Uitlaat’:

  • Positieve en consequente benadering;
  • Oog voor de eigenheid van de hond (iedere hond heeft zijn eigen karakter dus verdient ook zijn eigen benadering);
  • Kleine roedels waardoor de veiligheid van iedere hond gewaarborgd wordt;
  • Er wordt gestreefd naar het vermijden van conflictsituaties door omgevingsgericht te werken en met respect om te gaan met andere dieren; wandelaars en overige bezoekers in het betreffende losloop gebied.

Wil je meer informatie of heb je interesse in een proefwandeling? Neem dan contact op.

 +31644538544  dewi@de-uitlaat.nl