Groepswandeling

De honden gaan samen met een kleine selectief samengestelde roedel naar een leuke wandelplek waar ze, ongeacht het weer, minstens een uur heerlijk kunnen uitrazen, spelen, zwemmen en vies kunnen worden. Na de heerlijke wandeling worden de honden handdoek droog en tevreden teruggebracht naar hun huis. Een groepswandeling duurt minimaal 60 minuten, de honden zijn inclusief brengen en halen gemiddeld 2,5 uur van huis. De groepswandelingen kunnen zowel in de ochtend als middag worden besproken met uitzondering van weekends- en feestdagen.

Individuele wandeling 

Buiten de groepswandelingen biedt ‘Dé Uitlaat’ ook individuele wandelingen voor honden aan. Het kan zo zijn dat een hond zich niet prettig voelt in een groep of meer begeleiding nodig heeft. Tijdens een individuele wandeling wordt de hond één op één uitgelaten. Een individuele wandeling duurt: minimaal 30 minuten en kan voor elk moment op de dag en avond worden besproken: ook tijdens weekends- en feestdagen.

Honden-uitlaten
Dewi
Dewi

Missie

De missie van ‘Dé Uitlaat’ is om ten behoeve van honden en overige huisdier- eigenaren zorg- en dienstverlening te organiseren met als doel zoveel mogelijk eigenaren te helpen bij het vervullen van de dagelijkse behoefte van hun huisdieren. Hierin wordt gestreefd naar: Duidelijke en laagdrempelige communicatie waarbij toegewerkt wordt naar een vertrouwensband met zowel het huisdier als baasje; Vergroten van kennis door het volgen van opleidingen en cursussen om deze vervolgens toe te passen in de praktijk; Kleinschalige diensten leveren waarbij huisdier en baasje voorop staan.

Visie

Honden zijn echte roedeldieren en daarom is veel sociale interactie erg prettig en leerzaam voor ze. Bij ‘Dé Uitlaat’ staan we garant voor een zorgvuldige samenstelling van kleine roedels honden. De eigenheid van uw hond staat hierbij voorop. Hieronder een opsomming van de kernwaardes van ‘Dé Uitlaat’: Positieve en consequente benadering; Oog voor de eigenheid van de hond (iedere hond heeft zijn eigen karakter dus verdient ook zijn eigen benadering); Kleine roedels waardoor de veiligheid van iedere hond gewaarborgd wordt; Er wordt gestreefd naar het vermijden van conflictsituaties door omgevingsgericht te werken en met respect om te gaan met andere dieren; wandelaars en overige bezoekers in het betreffende losloop gebied.

Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Wanneer u interesse heeft in het aanbod dat Dé Uitlaat te bieden heeft wordt er vrijblijvend een kennismakingsgesprek ingepland. Ik vind het fijn om zowel de baas als hond te leren kennen, zodat ik zo goed mogelijk kan inspelen op de behoeftes. Tijdens de kennismaking gaan we met de uitlaat- bus naar een losloop gebied bij u in de buurt en maken we een fijne wandeling. Op deze manier kunnen we kijken hoe de hond reageert op een ritje in de uitlaat- bus en leren we elkaar al een beetje beter kennen. Gedurende de wandeling bespreken we de details over de hond en kunnen wederzijdse vragen gesteld en beantwoord worden. Samen kijken we welk aanbod van Dé Uitlaat het beste past bij de hond.

Proef- wandelen

Na de kennismaking wordt er een afspraak gemaakt voor uw hond om mee te gaan met een proefwandeling in de roedel. Tijdens de proefwandeling houd ik het gedrag van uw hond nauwlettend in de gaten, zodat ik tijdig kan inspelen op diverse situaties. In verband met de veiligheid van iedere hond blijft uw hond de eerste wandeling aan een (lange) lijn. Wanneer ik het gevoel heb dat de hond zich veilig voelt in de groep en het naar zijn zin heeft, wordt hij losgelaten. Dit zal bij iedere hond verschillen, de ene hond heeft genoeg aan één proefwandeling om te wennen aan de roedel, de andere hond heeft meer baat bij een langere proefperiode.

Definitief mee wandelen

Aan de hand van het verloop van de proef- wandeling zullen vervolgafspraken worden besproken. Indien uw hond in de roedel past en u een fijn gevoel heeft bij het aanbod van Dé Uitlaat zullen we samen het contract en algemene voorwaarden doornemen. Wanneer alle vragen beantwoordt zijn en het contract is ondertekend kan uw hond op vaste dagen mee wandelen met Dé Uitlaat.

Heeft u een vraag of wilt u uw hond inschrijven voor een proefwandeling? Neem dan hier contact op met Dé. Op dit moment zitten de groepen van Dé Uitlaat helaas vol. Om op de wachtlijst te komen kan je hier contact opnemen.

 +31644538544  dewi@de-uitlaat.nl